Traditionen tro, holder Grundejerforeningen ’Bymarken’

 


Sankt Hans aften
ved fjorden, fredag d. 23. juni.

 

 

Grillen tændes kl. 18.00,
hvor I er velkommen til at grille Jeres medbragte mad.

 

 

Bålet tændes kl. 19.30.

 

 

 

Igen i år vil vi opfordre områdets børn til at lave en heks til bålet.
Bedste hjemmelavet heks bliver præmieret med et diplom.

 

 

 

 


Vel mødt til en hyggelig aften!

 

 

 

Mange hilsner

Bestyrelsen