Til Alle grundejer i Grundejerforeningen Bymarken.

Opfordring.

Ved generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at sende beskeder ud til den enkelte grundejer via mail.
Bestyrelsen synes det er en god ide.
På nær indkaldelsen til generalforsamlingen vil I så fremover modtage informationer fra os via mail i stedet for et omdelt papirformat i Jeres postkasse.

Men for at det kan lade sig gøre, skal vi bruge Jeres mailadresse m.v.

Vi vil derfor gerne have oplyst følgende.
1. Jeres fulde navn
2. Vejnavn og husnummer på ejendommen + (bopælsadresse, hvis I har en anden)
3. Telefon
4. e.mail

Oplysningerne ønskes sendt til foreningens mailkonto bymarken.dk@gmail.com

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen