Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen ” Bymarken ”

Mandag d. 19. marts 2018  kl. 19.00

Det foregår på Ringkøbing Ungdomsgård, Søibgergsvej 13.
Generalforsamlingen skal være færdig senest klokken 21.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab for år 2017

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
 

På valg:    
   Lisbeth Merrild  
   Eigild Justesen  
  Anton Grønborg  
   1. suppleant  Jan Hykkelbjerg  
   2. suppleant  Mikkel Barfod  


           

7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
          Revisorer:     Kaj Møller
                                Bjarne Tholsgaard
          Suppleanter: Jens Møller Nielsen
                               Elna Skovgaard

8. Eventuelt


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 10. marts 2018. Forslagene skal være skriftlige og underskrevne.

 

Grundejerforeningen vil under mødet, være vært ved en øl/vand.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

NB